สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)

ข่าวสารและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มี.ค. 2567
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36 วันที่พฤหัสบดี ,ศุกร์,เสาร์ที่ 14 – 15 -16 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Pavilion A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เพิ่มเติม    
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ต.ค. 2566
การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18
เรียน สมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “The Epilogue for High Volume Transplantation in Thailand” ในวันพฤหัสบดี,ศุกร์ที่ 19 - 20 ตุลาคม 2566 ในรูปแบบ On-site ณ ห้องประชุม Pavilion A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้สมาคมขอเรียนเชิญสมาชิกและท่านผู้สนใจ นำเสนอผลงาน Free paper โดยสามารถส่งผลงานเพื่อนำเสนอที่ e-mail address: transplantthai1@gmail.com การประชุมนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียนและส่งผลงานวันที่ 10 ตุลาคม 2566
เพิ่มเติม    
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มี.ค. 2566
งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 วันที่ 16-17 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี ศุกร์ที่ 16-17 มีนาคม 2566 ห้องประชุม Mayfair A ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ “The Prologue for High Volume Transplantation in Thailand”
เพิ่มเติม    
ดูทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ต.ค. 2566
คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนของราชวิทยาลัยและสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงและจัดทำคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule) ให้ทันสมัย มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
ดาวน์โหลด   
ประกาศจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
วันพุธ ที่ 11 ม.ค. 2566
สรุปค่าใช้จ่ายที่เบิกได้แต่ละกองทุน ในการปลูกถ่ายตับ ปลูกถ่ายไต และปลูกถ่ายหัวใจ
สรุปค่าใช้จ่ายที่เบิกได้แต่ละกองทุน ในการปลูกถ่ายตับ ปลูกถ่ายไต และปลูกถ่ายหัวใจ
อ่านเพิ่มเติม   
ภาคกลาง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ 02-7551840
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-2564000 ต่อ 81014
 • โรงพยาบาลตำรวจ 02 2076000 ต่อ 6411
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 064-2798765
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 02-9269059
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 081-8343439
 • โรงพยาบาลพญาไท1 081-9008140
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 02-7633392
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า 1270 ต่อ 12397-8
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 099-2141655 ID tcp 6
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 087-820-7734
 • โรงพยาบาลราชวิถี 022062900 ต่อ 10988
 • โรงพยาบาลรามคำแหง 0645646059
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-2011661-2
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 02-2443482
 • โรงพยาบาลเวชธานี 099-8194071
 • โรงพยาบาลศิริราช 02-4197089, 02-41971
 • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 02-4191670-71
 • โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 02-7653044
 • โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ 02-3789084-9085
 • โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 02-0222273
 • โรงพยาบาลสระบุรี 0614143858
 • จำนวนผู้บริจาคในปี พ.ศ.2567 แยกตามโรงพยาบาล

  โรงพยาบาล จำนวนผู้บริจาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  โรงพยาบาลกรุงเทพ1000คลิก
  โรงพยาบาลขอนแก่น500คลิก
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คลิก
  โรงพยาบาลชลบุรีคลิก
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คลิก

  พื้นที่รับผู้ป่วยและเงื่อนไขที่แต่ละโรงพยาลรองรับ

  โรงพยาบาล สิทธิ์ที่รองรับสำหรับผู้ป่วย พื้นที่รองรับ ข้อจำกัดใดในการรับผู้ป่วย จำนวน วันที่ติดต่อ ช่องทางติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม
  โรงพยาบาลกรุงเทพจ่ายเอง ทั่วประเทศไทย อายุไม่เกิน 65 ปี, ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของผู้รอรับไต, HIVไม่จำกัดศูนย์โรคไต โรงพยาบาลกรุงเทพ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น. 02-7551840 คลิก
  โรงพยาบาลขอนแก่นทุกสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นและรอยต่อเขตจังหวัดขอนแก่นHepatitis B, Hepatitis C, Re-transplantation, อายุไม่ต่ำกว่า20, ปี และไม่เกิน60ปี0วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)Kkh.kidney@gmail.com, 043-009900 ต่อ 4058 หรือ 091-8679252 ID line 0918679252คลิก
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกสิทธิ์ทั่วประเทศไทยข้อห้ามที่ทางทีมเห็นว่าไม่พร้อมสำหรีฝับการปลูกถ่ายไต0ในเวลาราชการ ตึกภูมิสิริฯชั้น10หน่วยโรคไต02-2564000 ต่อ 81014 ต่อ 108-110คลิก
  โรงพยาบาลชลบุรีทุกสิทธิเฉพาะเขตสุขภาพที่ 6อายุไม่เกิน 65 ปี, Hepatitis B, Hepatitis C, Re-transplantation30หน่วยโรคไต ตึกภูมิสิริฯชั้น10 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)038-931372-3คลิก
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทุกสิทธิ์เฉพาะเขตสุขภาพที่ 1อายุไม่เกิน 65 ปีไม่จำกัดคลินิคโรคไต OPD ห้องเบอร์ 14 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ทุกวันจันทร์ และวัน พุธ เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)tel 080-1255555 ต่อ 1266 หรือ 2210คลิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง