สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > ตารางงานประชุมวิชาการ

ตารางงานประชุมวิชาการ

ตารางงานประชุมวิชาการประจำปี
Upcoming events
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36
สถานที่
ณ ห้องประชุม Pavilion A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่และเวลา
2024-03-14 08:30 - 16:30 น.
ประเภท
งานประชุมวิชาการประจำปี/กลางปี
อ่านเพิ่มเติม