สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > The Powerful Giver Campaign

บริจาคอวัยวะไปแล้ว...อวัยวะไปอยู่ที่ไหน?

บริจาคอวัยวะไปแล้ว...อวัยวะไปอยู่ที่ไหน?

หลังจากได้รับบริจาคอวัยวะจากผู้สมองตายมาแล้ว ทางศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจะนำไปจัดสรรให้แก่ผู้รออวัยวะที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะดำเนินภายใต้เกณฑ์การจัดสรรตามประกาศศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อความเสมอภาคและเกิดประโยชน์สูงสุด

.

การจัดสรรไต มีเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรไต 2 กรณี ดังนี้

  1. ผู้รอรับไตที่ลงทะเบียนกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

(1.1) พิจารณาโดยให้ผู้รับไตที่มีเนื้อเยื่อทุกตัวและหมู่เลือดตรงกันกับผู้บริจาคเป็นอันดับแรก

(1.2) หากผู้รับไตมีเนื้อเยื่อไม่ตรงกันทุกตัวกับผู้บริจาค จะจัดสรรให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดตรงกันที่มีคะแนนสูงสุด ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ, ระดับภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อ (PRA), ระยะเวลาการรอไต โดยหากอายุของผู้รอรับไตน้อยกว่า 18 ปี จะได้คะแนนเพิ่ม

.

  1. ผู้รอรับไตที่อยู่ในโรงพยาบาลสมาชิกของทีมแพทย์ พิจารณาดังนี้

(2.1) ผู้บริจาคอยู่ในโรงพยาบาลสมาชิก จะจัดสรรให้แก่ผู้รอรับไตในโรงพยาบาลนั้น และโรงพยาบาลนั้นต้องเป็นผู้ทำการผ่าตัด โดยไม่ลดอันดับการจัดสรรไต

(2.2) ผู้บริจาคไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลสมาชิก จะจัดสรรให้แก่ผู้รอรับไตในโรงพยาบาลสมาชิกที่ออกไปผ่าตัด โดยเมื่อได้รับไตแล้วโรงพยาบาลนี้จะไปอยู่อันดับสุดท้ายของการจัดสรรไตไตครั้งถัดไป

(2.3) ผู้บริจาคอยู่ในโรงพยาบาลภูมิภาค จะจัดสรรให้โรงพยาบาลสมาชิกที่อยู่ใกล้ที่สุดทำหน้าที่ผ่าตัด และได้รับไตไปปลูกถ่ายให้กับผู้รอรับไตของโรงพยาบาลดังกล่าว

(2.4) โรงพยาบาลสมาชิกที่อยู่ลำดับที่ 1 ของการจัดสรรไต จะต้องพร้อมผ่าตัดอวัยวะทันทีแม้ว่าจะไม่มีผู้รอรับไตที่เหมาะสม โดยหากทีมไม่พร้อมจะถูกลดไปอยู่ลำดับสุดท้ายในการจัดสรรไตครั้งถัดไป

(2.5) กรณีทีมผ่าตัดไม่ขอรับไตที่ได้รับการจัดสรร ไตจะถูกมอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ผู้รอรับไตที่ลงทะเบียนกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยไว้

.

การจัดสรรหัวใจ ปอด และตับ มีขั้นตอนอย่างไร?

  1. กรณีมีผู้รอรับอวัยวะอาการหนัก จะจัดสรรให้กับป่วยรายนั้นก่อน ตามหลักมนุษยธรรม
  2. กรณีไม่มีผู้รอรับอวัยวะอาการหนัก จะจัดสรรตามลำดับของโรงพยาบาลสมาชิกที่เป็นทีมผ่าตัด

.

ติดต่อบริจาคอวัยวะ โทร. 1666

หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.organdonate.in.th 

.

#TheGiverPowerful #การให้ยิ่งใหญ่เสมอ #บริจาคอวัยวะ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิ๊ก