สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)

ข่าวสารและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ต.ค. 2565
งานประชุมวิชาการกลางปี 2565
การประชุมวิชาการกลางปี 2565 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
เพิ่มเติม    
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 (Hybrid meeting, Virtual @Zoom) Onsite ณ ห้องประชุม Palladium A ชั้น 10 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ Onsite รับจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2565 สามารถรับชมภาพงานประชุมวิชาการได้ที่เฟสบุ๊คสมาคมฯ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067365502409
เพิ่มเติม    
วันศุกร์ ที่ 16 ต.ค. 2563
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564
Thai Transplantation Society organized the 32nd annual general meeting on 14-16 October 2020 Online and Onsite at The Berkeley hotel pratunamHotel Bangkok under the topic “Organ Transplantation Eisruptive Era ” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including presenting information on kidney, heart ,liver and lung transplantation in preceding year of 2019. and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.
เพิ่มเติม    
ดูทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติ
วันอังคาร ที่ 1 พ.ย. 2565
แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ ฉบับปรับปรุง 2565
แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ ฉบับปรับปรุง 2565
ดาวน์โหลด   
ประกาศจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
วันพุธ ที่ 11 ม.ค. 2566
สรุปค่าใช้จ่ายที่เบิกได้แต่ละกองทุน ในการปลูกถ่ายตับ ปลูกถ่ายไต และปลูกถ่ายหัวใจ
สรุปค่าใช้จ่ายที่เบิกได้แต่ละกองทุน ในการปลูกถ่ายตับ ปลูกถ่ายไต และปลูกถ่ายหัวใจ
อ่านเพิ่มเติม   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง