ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

      ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมวิชาการIntensive course in organ transplantation แบบ Virtual Conference วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
เนื่องด้วย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplant 2021 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Virtual Conference (การเข้าดูวีดีโ
28/05/2021
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Congress 17th Congress of Asian Society of Transplantation (AST) 25-28 July 2021
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Congress 17th Congress of Tranaplantation 25-28 July 2021 รายละเอียดสามารถดูได้ที่  www.cast2021.my ดาวน์โหลดโปสเตอร์
08/04/2021
ขอเชิญรับชมวีดีโอย้อนหลัง การประชุมวิชาการประจำปี 17-19 มีนาคม 2564 สามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึง 30 กันยายน 2564
ขอเชิญสมาชิกสมาคม รับชมวีดีโอย้อนหลัง งานประชุมวิชาการประจำปี 17-19  มีนาคม 2564 โดยทางสมาคมฯ จะทำการส่งลิ้งค์ให้สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯจะส่งไปให้ทาง e-mail ของท่าน สามารถด
30/03/2021
สปสช.เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกถ่ายอวัยวะ
13/01/2021
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 14  วันที่ 10 -11  ตุลาคม  2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  ขอเชิญผู้สมาชิกเข้าร่วมประชุม และเช
28/08/2019
การรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคมีชีวิต
  การรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคมีชีวิต  
10/06/2019
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 12 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 12 ในวันที่  23 - 24  พฤศจิกายน  2560 ณ  โรงแรม Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ในหัวข้อ “Practice
10/09/2017
ข่าวการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 16-18 มี.ค. 60
20/03/2017
การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตวจ PRA วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจะจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้จะจัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA เพื่อใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายสำหรับ 3 กอ
15/02/2017
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้จะจัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA เพื่อใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายสำหรับ 3 ก
15/02/2017
Workshop for Data Management in Thai Transplant Kidney Registration Program 4 พฤศจิกายน 2559
คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะนำโดย พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ นายทะเบียนและสารสนเทศ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  และผศ.นพ.ขจรศักดิ์  นพคุณ  คณะกรรมการ  ได้จัดประชุมคณะ
16/11/2016
คณะกรรมการบริหารสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2559
 
27/09/2016
ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย จัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้ได้จัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA เพื่อใช้เป็นแนวทางก
24/12/2015
การสัมมนาวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตใน Living Kidney Transplantation ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้จะจัดทำเรื่องการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต (Living kidney transplantation) โดยมีพลโ
25/11/2015
20th Anniversary of the Hong Kong Society of Transplantation (HKST)
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับเชิญจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งฮ่องกง เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งฮ่องกง (Hong Kong Soc
21/04/2015
โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    เนื่องด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัย
15/01/2015
การประชุม Organ Procurement Team and Organ Allocationจัดโดย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 13 มกราคม 2558
  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรไตจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย  ซึ่งข้อเสนอจากการประชุมดังกล่าวจะส่งผ
15/01/2015
สัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ “สถานการณ์การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้  จัดสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ “สถานการณ์การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย : บทบาททางพระพุทธศาสนา (
18/08/2014
ประกันสังคมเพิ่มสิทธิการปลูกถ่ายอวัยวะฯ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ ร่วมกับ อนุกรรมการโรคไตของ ประกันสังคม ผลักดันนโยบายคุ้มครองแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง เช่นโรคหัวใจล้มเหลวชนิดรุนแรง โรคปอดที่มีอันตรายถึงชีวิต โรคตับเรื้อรังระย
18/06/2014
26th Annual Meeting of Thai Transplantation Society
  Prof. Josep M. Campistol บรรยายเรื่อง CNI reduction immunosuppressive regimens in kidney transplantation: How much can renal function be preserved? ในการประชุมประจำปีสมาคมฯ   &
25/03/2014
   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society