ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

      ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอเชิญสมาชิกเข้าดูประชุมวิชาการย้อนหลังกลางปีครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ Virtual meeting
เรียนผู้เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 16 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย Organ Transplantation in the COVID-19 Era ท่านสามารถเข้าชม VDO Rerun ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 - 4 กุมภ
19/10/2021
ขอเชิญสมาชิก เข้าชมวีดีโอย้อนหลังการประชุมวิชาการIntensive course in organ transplantation วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
เรียนผู้เข้าร่วมประชุมงาน Intensive Course in Organ Transplantation ขออนุญาตเรียนแจ้งวิธีเข้าดู VDO ย้อนหลังงาน Intensive Course in Organ Transplantation ค่ะ เข้า website : http://www.tds-virtual.com
28/05/2021
ขอเชิญรับชมวีดีโอย้อนหลัง การประชุมวิชาการประจำปี 17-19 มีนาคม 2564 สามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึง 30 กันยายน 2564
ขอเชิญสมาชิกสมาคม รับชมวีดีโอย้อนหลัง งานประชุมวิชาการประจำปี 17-19  มีนาคม 2564 โดยทางสมาคมฯ จะทำการส่งลิ้งค์ให้สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯจะส่งไปให้ทาง e-mail ของท่าน สามารถด
30/03/2021
สปสช.เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกถ่ายอวัยวะ
13/01/2021
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 14  วันที่ 10 -11  ตุลาคม  2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  ขอเชิญผู้สมาชิกเข้าร่วมประชุม และเช
28/08/2019
การรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคมีชีวิต
  การรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคมีชีวิต  
10/06/2019
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 12 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 12 ในวันที่  23 - 24  พฤศจิกายน  2560 ณ  โรงแรม Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ในหัวข้อ “Practice
10/09/2017
ข่าวการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 16-18 มี.ค. 60
20/03/2017
การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตวจ PRA วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจะจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้จะจัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA เพื่อใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายสำหรับ 3 กอ
15/02/2017
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้จะจัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA เพื่อใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายสำหรับ 3 ก
15/02/2017
Workshop for Data Management in Thai Transplant Kidney Registration Program 4 พฤศจิกายน 2559
คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะนำโดย พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ นายทะเบียนและสารสนเทศ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  และผศ.นพ.ขจรศักดิ์  นพคุณ  คณะกรรมการ  ได้จัดประชุมคณะ
16/11/2016
คณะกรรมการบริหารสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2559
 
27/09/2016
ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย จัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้ได้จัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA เพื่อใช้เป็นแนวทางก
24/12/2015
การสัมมนาวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตใน Living Kidney Transplantation ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้จะจัดทำเรื่องการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต (Living kidney transplantation) โดยมีพลโ
25/11/2015
20th Anniversary of the Hong Kong Society of Transplantation (HKST)
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับเชิญจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งฮ่องกง เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งฮ่องกง (Hong Kong Soc
21/04/2015
โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    เนื่องด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัย
15/01/2015
การประชุม Organ Procurement Team and Organ Allocationจัดโดย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 13 มกราคม 2558
  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรไตจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย  ซึ่งข้อเสนอจากการประชุมดังกล่าวจะส่งผ
15/01/2015
สัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ “สถานการณ์การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้  จัดสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ “สถานการณ์การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย : บทบาททางพระพุทธศาสนา (
18/08/2014
ประกันสังคมเพิ่มสิทธิการปลูกถ่ายอวัยวะฯ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ ร่วมกับ อนุกรรมการโรคไตของ ประกันสังคม ผลักดันนโยบายคุ้มครองแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง เช่นโรคหัวใจล้มเหลวชนิดรุนแรง โรคปอดที่มีอันตรายถึงชีวิต โรคตับเรื้อรังระย
18/06/2014
26th Annual Meeting of Thai Transplantation Society
  Prof. Josep M. Campistol บรรยายเรื่อง CNI reduction immunosuppressive regimens in kidney transplantation: How much can renal function be preserved? ในการประชุมประจำปีสมาคมฯ   &
25/03/2014
   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society