ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

      ติดต่อเรา  
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 4 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-716-6181 โทรสาร 02-716-6183

E-mail: webmaster@transplantthai.org

 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society