ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายตับ
   
 

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตับ วิธีการและข้อบ่งชี้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย  การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ผลของการเปลี่ยนตับ และคำถามที่พบบ่อย จากศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society