ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

       UPDATE Guideline for Novel Influenza A (H1N1)  
   
 

Update แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแล ป้องกันและรักษาผู้ป่วย solid organ transplantation ที่สัมผัสหรือติดเชื้อ Novel Influenza จัดทำโดย The Transplantation Society  (AST ID COP/ TID section of TTS Novel Influenza A/H1N1 Working Group) นำเสนอใน website ของ The Transplantation Society (http://www.transplantation-soc.org/) เมื่อ 20 ก.ย. 2552

Download Guideline

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society