สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > ประกาศจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ > ขอเชิญสมัครรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม Asian Transplantation Week 2022

ขอเชิญสมัครรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม Asian Transplantation Week 2022

วันจันทร์ ที่ 26 ก.ย. 2565
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากเกาหลีใต้ (Korean Society for Transplantation) ในการเชิญชวนให้สมาชิกสมาคมฯ ส่งผลงานวิชาการในการงานประชุมวิชาการ Asian Transplantation Week 2022 (ATW 2022), 17 – 19 November 2022, Seoul, South Korea โดยทางผู้จัดงานได้กำหนดการส่ง Abstract ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ https://atweek.org สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ เห็นความสำคัญของการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารจึงมติอนุมัติทุนสนับสนุนสำหรับการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบ Oral presentation หรือ Poster presentation ทุนละ 40,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานในการประชุม ATW 2022 โดยมีรายละเอียดสำหรับการรับทุนดังนี้ - เงื่อนการให้ทุนคือผู้รับทุนต้องระบุ acknowledgement สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย - ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนได้ทาง email address : transplantthai1@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 - เอกสารที่ต้องส่งสำหรับขอทุน 1. ใบสมัครรับทุน 2. Abstract 3. หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานจาก ATW 2022

สำหรับดาวน์โหลด