สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > ประกาศจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ > ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Facebook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Facebook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 21 พ.ค. 2564
ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Fackbook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศภาคม 2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สามารถรับชมได้ที่ fackbook :สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย