สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > งานประชุมวิชาการประจำปี > ประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation

ประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation

ชื่อการประชุม
ประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplantation

สถานที่
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

วันที่
วันเสาร์ ที่ 20 ส.ค. 2565
เวลา
08:15 - 16:30

การประชุมวิชาการ Intensive Course in Organ Transplantation 2022 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Onsite Conference