ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
Novatis
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
Download Transplantation Care ครั้งที่ 2 แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต(Living Donor) เพื่อการปลูกถ่ายให้กับผุ้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
   
 

Download  Transplantation Care ครั้งที่ 2  แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living Donor) เพื่อรอการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society