ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
รวมสื่อ- multimedia รณรงค์การบริจาคอวัยวะ
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมสื่อ-multimedia เพิ่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอวัยวะวายที่กำลังรอคอยอวัยวะอีกจำนวนมาก

      

http://youtu.be/x0ZerSMSuLo                       http://youtu.be/Xkivi6zxn18

  

"บุญอันยิ่งใหญ่" แรงบันดาลใจ จากการอ่านบทสัมภาษณ์ คุณแม่ผู้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของลูกชายที่จากไปด้วยอุบัติเหตุ ว่าได้สูญเสียลูกชายไปก่อนวัยอันควรโดยที่ลูกชายยังไม่ทันได้บวชให้แม่ การบริจาคอวัยวะเป็นเสมือนการทำบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิต

http://youtu.be/S2N_uq4hgdM

"เราเดินไปจับมือลูกและบอกลูกว่าหนูไม่ต้องบวชให้แม่ ไม่ต้องเป็นทหาร แต่แม่ขอร่างซึ่งจากนี้ไปเราก็จะให้กับคนอื่น ซึ่งวันนั้นเราก็เห็นน้ำตาของลูกด้วย"

 http://youtu.be/PKYDzz3T2MI

อยากให้พี่ชายได้มีโอกาสทำบุญครั้งสุดท้าย ด้วยการบริจาคอวัยวะให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เพราะไม่แน่วันหนึ่งเราอาจจะได้สบตากับดวงตาคู่นั้นของพี่ชายก็ได้

http://youtu.be/w3KrwOb0rmc

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society