ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
คู่มือประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ สภากาชาดไทย
   
 

คู่มือประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ สภากาชาดไทย สำหรับพยาบาลผู้ประสานงาน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  การปลูกถ่ายอวัยวะ  เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายตามกำหนดของแพทยสภา ผู้บริจาคมีชีวิตที่สามารถบริจาคให้ผู้รับอวัยวะได้ตามกฎหมาย  จัดทำโดย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ดาวน์โหลดคู่มือ

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society