ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การอบรมคณะผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งไตและตับ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
   
 
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้มีการพัฒนาข้อมูลการลงทะเบียนผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและตับ โดยมีการจัดประชุม คณะผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย  อันเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย และต่างประเทศ  ในวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ


   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society