ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิสติน มักกะสัน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ซึ่งจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ  สำหรับแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล ผู้ประสานการปลูกถ่ายอวัยวะ เภสัชกร และบุคคลากรเกี่ยวข้อง  (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)  รายละเอียดการลงทะเบียนตามลิ้งด่านล่างนี้

https://goo.gl/forms/QRbncFlEvGP5fA923

Download  :  กำหนดการประชุม Intensive course in organ transplant

Download  : โปสเตอร์การประชุม

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society