ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การประชุมวิชาการกลางปี 23-24 พฤศจิกายน 2560
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยประชุมวิชาการกลางปี  23-24  พฤศจิกายน  2560  ณ โรงแรมโกเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society