ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ขอเชิญประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 14 วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
   
 

เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการกลางปี  ครั้งที่ 14 วันที่ 10-11  ตุลาคม  2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  ขอเชิญสมาชิกสามารถส่งผลงานนำเสนอ Free paper จำนวนไม่เกิน 4 paper ต่อ 1 สถาบัน ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกสมาคมฯก่อน แพทย์ 2000 บาท พยาบาล 1000 บาท   โดยส่งลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน  2562 สำหรับการลงทะเบียนให้สแกนคิวอาร์โค้ต ตามไฟล์แนบ

แบบฟอร์มส่ง Free paper

สมัครสมาชิก

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society