ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
Novatis
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
27th International congress of the transplantation society June 30 – July 5 2018
   
 

เรียน  สมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย


ขอประชาสัมพันธ์งานประชุม 27th International congress of the transplantation society  June 30 – July 5 2018 (TTS 2018)  Madrid ประเทศ สเปน โดยหากจะSubmission abstract deadline วันที่ 6  ธันวาคม 2017 ตามเอกสารแนบค่ะ


 

www.tts2018.org

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society