ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
Novatis
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 12 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
   
 

เนื่องด้วย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 12 ในวันที่  23 - 24  พฤศจิกายน  2560 ณ  โรงแรม Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ในหัวข้อ “Practice and Policy in Transplantation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและท่านผู้สนใจ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน Free paper มายัง  สำนักงาน สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  บางกะปิ  กทม.  10310 โทรศัพท์ 02-7166181-4 โทรสาร 02-7166183 หรือ e-mail address: webmaster@transplantthai.org ภายในวันที่ 17  พฤศจิกายน  2560 การประชุมนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

โดยขอให้ส่งชื่อลงทะเบียนตามลิ้งด้านล้านนี้

https://goo.gl/forms/AkBz52O5g8mOSXu82

Download  :  กำหนดการประชุมวิชาการกลางปี 23-24  พฤศจิกายน  2560

Download  :  แบบฟอร์มจองบูธ

Download  :  โปสเตอร์

Download  : ใบสมัครสมาชิก

 

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society