ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย จัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA
   
 
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้ได้จัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA เพื่อใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายสำหรับ 3 กองทุนคือ สปสช.  ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง โดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการดูแลผู้รับและผู้บริจาคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  เวลา  9.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1  ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society