ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การสัมมนาวิชาการ แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตใน Living Kidney Transplantation ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
   
 

 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้จะจัดทำเรื่องการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต (Living kidney transplantation) โดยมีพลโท นพ.ถนอม  สุภาพร เป็นประธาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการดูแลผู้รับและผู้บริจาคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558  เวลา  9.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 5 -6  ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society