ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
20th Anniversary of the Hong Kong Society of Transplantation (HKST)
   
 
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับเชิญจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งฮ่องกง เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งฮ่องกง (Hong Kong Society of Transplantation) ในวันที่  19  เมษายน  2558 ณ โรงแรม Island Shangri-La Hotel  ประเทศฮ่องกง           ทางสมาคมฯ พิจารณาแล้วว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งฮ่องกง   ซึ่งสมาคมทั้งสองจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม International Congress of The Transplantation  Society ในปี 2016

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society