ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ประกันสังคมเพิ่มสิทธิการปลูกถ่ายอวัยวะฯ
   
 
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ ร่วมกับ อนุกรรมการโรคไตของ ประกันสังคม ผลักดันนโยบายคุ้มครองแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง เช่นโรคหัวใจล้มเหลวชนิดรุนแรง โรคปอดที่มีอันตรายถึงชีวิต โรคตับเรื้อรังระยะสุดท้าย  เป็นต้น  ซึ่งโรคดังกล่าวไม่สามารถรักษาจึงต้องได้รับการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะฯ  จึงขอชื่นชม พ.อ.นพ.อดิสรณ์  ลำเพาพงศ์  ผู้ทุ่มเทเกินร้อยในรายละเอียดต่างๆ จนได้รับการยอมรับและอนุมัติผ่านในที่สุด

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society