ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
26th Annual Meeting of Thai Transplantation Society
   
 
 

Prof. Josep M. Campistol บรรยายเรื่อง CNI reduction immunosuppressive regimens in kidney transplantation: How much can renal function be preserved?

ในการประชุมประจำปีสมาคม    

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา Prof. Josep M. Campistol จาก ICNU Director, Hospital Clinic, University of Barcelona, Spain  ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ และกรรมการสมาคม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 26 ณ โรงแรม Golden Tulip, กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมครั้งนี้มีแพทย์  พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 500 ราย เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Novartis ประเทศไทย จำกัด

Prof. Wolfgang Arns  บรรยายเรื่อง Decades of proven performance in organ transplantation  ในการประชุมประจำปีสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา Prof. Wolfgang Arns จาก The Merheim Medical Center,Colonge General Hospital, Colonge, Germany ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ และกรรมการสมาคม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 26 ณ โรงแรม Golden Tulip, กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมครั้งนี้มีแพทย์  พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 500 ราย เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Roche Thailand จำกัด

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society