ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ชมรมพยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะและสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ จัดกิจกรรมขอบคุณพยาบาลผู้ประสานงาน
   
 
 

ชมรมพยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะและสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ จัดกิจกรรมขอบคุณพยาบาลผู้ประสานงาน  

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ชมรมพยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะและสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่พยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ โดยพยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะเป็นบุคลากรสำคัญในการประสานงานด้านต่างๆ ได้แก่ การขออวัยวะจากญาติของผู้ป่วยสมองตาย  การประสานงานกับผู้รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และทีมแพทย์-ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ  โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับการเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคสมองตายและผู้บริจาคมีชีวิตจำนวน  548 ราย  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงแรม Golden Tulip, กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น.

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society