ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
World Kidney Day March 9,2014
   
 

 

   

ในวันที่ 9  มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันไตโลก (World Kidney Day)   แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย, กรุงเทพมหานคร, กระทรวงสาธารณสุข, สปสช., สำนักงานประกันสังคม ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและมีดารา-นักแสดงร่วมงานและแสดงความจำนงเป็นผู้บริจาคอวัยวะอีกด้วย

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society