ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
พุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
   
 

เรียนรู้แนวทางของพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะว่ามีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอวัยวะ  ทานบารมีที่ได้จากการบริจาคอวัยวะนั้นเป็นการให้ทานในระดับใด   ศึกษาได้จากหนังสือ "พุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ" เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (พระคุณเจ้าธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต) และ อาจารย์ นพ. วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์

Download หนังสือ "พุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ"

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society