ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ประชาสัมพันธ์- การดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติอุทกภัย
   
 

 การดำเนินการขององค์กรวิชาชีพและกองทุนต่างในการดูแลผู้ป่วยโรคไตในภาวะน้ำท่วม

เอกสารสำหรับผู้ป่วยและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ  หน่วยไตเทียม และหน่วย CAPD

Download เอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและปลูกถ่ายอวัยวะ

Download เอกสารแนวทางปฏิบัติสำหรับศูนย์ฟอกเลือด

Download เอกสารให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยฟอกเลือดในภาวะอุทกภัย

การผสมน้ำยา A-B สำหรับฟอกเลือด

คู่มือการผสมน้ำยาชนิด A (PDF file), คู่มือการผสมน้ำยาชนิด B (PDF file)

วิธีผสมน้ำยา Dialysate B PART: I  (Youtube), วิธีผสมน้ำยา Dialysate B PART: II (Youtube), วิธีผสมน้ำยา Dialysate B PART: III (Youtube)

การติดต่อบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ supply

Download หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อุปกรณ์ supply

 แบบสำรวจภาวะอุทกภัยต่อผู้ป่วยโรคไต

Download แบบสำรวจ

        

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society