ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
   
 

ในวันที่ 23 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ศ. นพ.เกรียง ตั้งสง่า, ศ. นพ. ดุสิต ล้ำเลิศกุล, รศ. นพ. วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม Golden Tulip

 

 

  

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society