ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 


หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ประกาศส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2562
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ มีความประสงค์ส่งเสริมนักวิจัยการปลูกถ่ายอวัยวะจึงมีมติให้ทุนสนับสนุนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนรายละเอียดตามลิ้งดังนี้

 

จดหมายประกาศส่งเสริมทุนวิจัย

เกณฑ์การให้ทุนนักวิจัย

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society