ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 21-23 มี.ค. 62
   
 

 เนื่องด้วย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่ 31 ในวันที่  21-22-23  มีนาคม  2562 ณ  โรงแรม The Grand Fourwings Convention ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Next Step in Transplantation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและท่านผู้สนใจ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโดยสแกนคิวอาร์โค้ด และคีย์ข้อมูลส่งลิ้ง มายังสำนักงาน สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  บางกะปิ  กทม.  10310 โทรศัพท์ 02-7166181-4 โทรสาร 02-7166183 หรือ e-mail address: webmaster@transplantthai.org ภายในวันที่ 15  มีนาคม  2562 การประชุมนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียน 


   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society