ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
สมัครเป็นสมาชิก The Transplantation Society 2018
   
 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

          ตามที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิก The Transplantation Society 2017 (ต่างประเทศ) ผ่านทางสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยนั้น บัดนี้สมาชิกภาพของท่านในปี 2017 ได้สิ้นสุดลงแล้ว (ต่ออายุปีต่อปี) สมาชิกบางท่านคงได้รับ email จาก The Transplantation Society เพื่อแนะนำการต่ออายุสมาชิกแล้วนั้น

          ในปี 2018 นี้สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ต่ออายุสมาชิกดังกล่าว สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ยินดีรับต่ออายุให้ท่านในอัตรา group member 45 US dollars ต่อหนึ่งสมาชิก โดยในปี 2018 นี้ ท่านที่มีความประสงค์ต่ออายุจะมีค่าใช้จ่าย 1,440 บาท/ต่อหนึ่งท่าน โดยท่านสามารถชำระผ่านทางการโอนเงินเข้าธนาคารดังนี้

·       ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เลขที่ 026-2-74035-7 (ออมทรัพย์)

·       ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า ชื่อบัญชี สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เลขที่ 043-8-01700-6 (ออมทรัพย์)

 

สิทธิ์ประโยชน์ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก The Transplantation Society ดังนี้

1. สามารถ log in เข้า website ของ TTS ในหมวดของ member ผ่าน www.tts.org

2. สามารถดู Free access education materials, multimedia library ของ TTS ซึ่งคลอบคลุม oral presentations, การบรรยายใน congress และ webinars

3. สามารถดู Free access วารสาร Transplantation ซึ่งเป็น official journal ของ TTS ทุกๆ ฉบับแบบ online และจะมี electric table ของวารสารนี้ส่งให้สมาชิกทาง email ทุกฉบับ

4. สามารถดู Free access TTS newsletter tribune, และ update ข้อมูลกิจกรรมและการประชุมวิชาการต่างๆ ของ TTS และสมาคมที่เป็นเครือข่ายของ งๆ ของ  ทาง ialibrary TTS

TS5. มีส่วนร่วม Awareness ในกิจกรรม global transplantation event เช่น WHO, ONT และกิจกรมของสมาคมต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของ TTS

6. ได้รับการลดค่าลงทะเบียนในการประชุมของ TTS ทุก activities

7. สามารถเป็นผู้รับรางวัล หรือเสนอชื่อผู้รับรางวัลต่างๆ ที่ TTS เป็นเจ้าภาพ

8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการที่ TTS จัดขึ้นเช่น TTS Education Academy, Declaration of Istanbul activities

9. เข้าร่วม new Key Opinion (KOL) activities

10. มีส่วนร่วมในการ vote เลือกสถานที่ที่จะจัด TTS congress, และเลือก TTS officer, TTS councilors6. 6

 

เมื่อท่านได้ชำระค่าต่ออายุสมาชิกแล้วขอความกรุณาส่งใบโอนเงินมาที่ e-mail : webmaster@transplantthai.org , transplantthai1@gmail.com และสามารถเข้าไปลงทะเบียนต่ออายุสมาชิกได้ที่ QR code ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 21  มกราคม 2562

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society