ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
 Search แนวทางและเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและห
04/04/2018
 Search ครบรอบ 30 ปีสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
https://www.youtube.com/watch?v=pVg5A8UkHHg&feature=youtu.be  
28/03/2018
 Search การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและพลเอก นพ.ถนอม สุภาพร วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
 
27/03/2018
 Search ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยปี 2561
เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ Data registry  research  ในประเทศไทย โ
11/02/2018
 Search ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2560
  Download  : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27/09/2017
 Search การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยเรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching รวมทั้งพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไต
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับการร้องขอจากกองทุนเบิกจ่ายต่างๆ ให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย เรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching รวมทั้งพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยการบำบ
04/07/2017
 Search การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  มีพันธกิจด้านการส่งเสริมการปลูกถ่ายอวัยวะ  และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติให้สมาคมมีบทบาทเชิงรุก โดยเห็นชอบให้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสำคัญในการพัฒน
16/05/2017
 Search การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Scoring sistem and kidney allocation meeting 15-16 กันยายน 2559 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meeting ในวันที่ 15 – 16   กันยายน  2559  ณ ห้องประชุมบุ
22/09/2016
 Search การจัดสัมมนาวาระพิเศษเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559และสามารถเข้าไป Download ระเบียบต่างๆ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการแพทย์ มีพันธกิจด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาวงการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย  ในปัจจุบันวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยกำลังมีปัญห
08/03/2016
 Search สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Transplantation Society จะจัดประชุมวิชาการ Key Opinion Leader (KOL) Meeting ในวันพุธและ พฤหัสบดีที่ 2 – 3 มีนาคม 2559
  เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Transplantation Society ได้จัดประชุมวิชาการ Key Opinion Leader (KOL) Meeting  ในวันพุธและ พฤหัสบดีที่  2 – 3  มีนาคม
16/07/2015
 Search การจัดสัมมนาวาระพิเศษเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการแพทย์ มีพันธกิจด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาวงการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย  ในปัจจุบันวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยกำลั
28/05/2015
 Search 39th Asia-Pacific Histocompatibility and Immunogenetics Association Conference
Dear Colleague, It is an honor for Thailand to host the 39th Asia-Pacific Histocompatibility and Immunogenetics  Association Conference or APHIA 2015 in October 2015. The conference will be orga
22/05/2015
 Search 26th International Congress of the Transplantation Society Hong Kong August 18-23, 2016
 
24/04/2015
 Search ประชุมวิชาการ เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meetingในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meetingในวันที่ 27 – 28   พฤศจิกายน  2557&nbs
02/12/2014
 Search 2014 World Transplant Congress (WTC)
  ตามที่ The World Transplant Congress (WTC) The Transplantation Society (TTS), and the American Society of Transplantation (AST) ได้จัดการประชุมวิชาการ 2014 World Transplant Congress (WTC) 
06/08/2014
 Search การประชุมคณะทำงานลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะ
  คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะนำโดย พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ นายทะเบียนและสารสนเทศ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะปฏิบัติงานลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะสำหรับพยาบาล Coordi
23/07/2014
 Search การประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลงานวิจัย Determination of barriers to organ donation and outcomes of kidney transplantation
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ทำการวิจัยเรื่อง  “โครงก
23/07/2014
 Search ประชุมหารือ เรื่องการประเมินผลการจัดสรรไตให้แก่ผู้ป่วยที่มี Antibody ต่อผู้บริจาคอวัยวะฯ
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  ได้ประชุมหารือเรื่อง  การประเมินผลการจัดสรรไต ให้แก่ผู้ป่วยที่มี Antibody ต่อผู้บริจาคอวัยวะฯในวันพุธที่  25  มิถ
01/07/2014
 Search Thai Transplant care : Kidney
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ได้จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย (Thai Transplant Care) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้แพทย์ และบุคคลากรต่างๆ ผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการดูแ
23/03/2014
 Search การจัดประชุม The World Transplant Congress 2014
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ ขอเชิญสมาชิกที่สนใจส่งผลงานวิชาการ บทคัดย่อเพื่อไปนำเสนอในการประชุม วิชาการ The World Transplant Congress ณ Moscone West Convention Center San Francisco July 26
15/10/2013
   
Page 1/2
  1   2
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society