ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรก ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝาท๏ฟฝ๏ฟฝ English Thai

      สาระน่ารู้  
คู่มือบริหารกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561
Download  คู่มือบริหารกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11/01/2018
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand Download  :  ประกาศแพทยสภา Download  :  เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ Download  :  วิธีการตรวจ DNA โรง
18/05/2017
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะDetermination of barriers to organ donation and transplantation in thailand
Download : รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะ  Determination of barriers to organ donation and transplantation in thailand
22/03/2017
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต
Download :สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต
28/05/2015
คู่มือการดูแลผู้บริจาคอวัยวะและการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
สมารถ download สถิติต่างๆ ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ที่   http://www.organdonate.in.th/?page_id=269 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โทร.1666, 0 2256 4045-6 ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การอุทิศอวัยวะเมื่
18/10/2013
รวมสื่อ- multimedia รณรงค์การบริจาคอวัยวะ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมสื่อ-multimedia เพิ่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอวัยวะวายที่กำลังรอคอยอวัยวะอีกจำนวนมาก      &nb
14/02/2012
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายตับ
รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตับ วิธีการและข้อบ่งชี้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย  การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ผลของการเปลี่ยนตับ และคำถามที่พบบ่อย จากศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจ
16/11/2009
สาระน่ารู้,แนวทางการปฏิบัติตัว และการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง แนวทางการปฏิบัติตัวและการดูแลรักษาด้วยวิธีการต่างๆ  และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนไต  ความสำคัญของยากดภูมิคุ้มกัน และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ตั้งแต่ก่อน
21/06/2009
แนวทางการเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ รักษาพยาบาลในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
ในปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมการให้การบริการดูแลผู้ป่วยเปลี่ยนไต สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนไต  ระหว่างเปลี่ยนไต และการให้ย
21/06/2009
คู่มือประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ สภากาชาดไทย
คู่มือประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ สภากาชาดไทย สำหรับพยาบาลผู้ประสานงาน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  การปลูกถ่ายอวัยวะ  เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายตามกำหนดของแพทยสภา ผู
21/06/2009
   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society