ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
Novatis
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai

      งานประชุมวิชาการ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop Multi organ retrieval
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น  โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและปริมาณ โดยส่งเสริ
04/10/2017
การประชุมวิชาการ Intensive Course in organ transplant 19-20 สิงหาคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ Intensive Course in organ Transplantation ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมาร  ชั้น P3  อาคารเฉลิมพระบาร
21/08/2017
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29ในวันที่  16 – 18 มีนาคม  2560 ณ  โรงแรม The Grand Fourwings ConventionHotel Bangkok กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Organ Tr
20/03/2017
การประชุมพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาควอัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ปี 2560 วันที่ 18-20 มกราคม 2560โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัด
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปล
24/01/2017
21/10/2016
การประชุมวิชาการกลางปี 13-14 ต.ค. 2559
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 11 ในวันที่ 13-14  ตุลาคม  2559 ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune ในหัวข้อ "Practical Point in Organ Transpla
30/08/2016
30/08/2016
การประชุม Intensive Course in Organ Transplantation วันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม Avani Atrium Bangkok
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะได้จัดประชุมวิชาการ Intensive Coures in Organ Transplantion ในวันที่  6 - 7  สิงหาคม  2559 ณ โรงแรมAvani Atrium Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน
09/06/2016
การประชุมวิชาการการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค ปี 2559 ในวันที่ 28 -30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้น จ.สงขลา
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื
03/04/2016
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 28 วันที่ 17-18 มีนาคม 2559
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 28 ในวันที่  17 – 18 มีนาคม  2559 ณ  โรงแรม The Grand Fourwings ConventionHotel Bangkok กรุงเทพฯ ในหั
24/03/2016
10th Midyear Congress Thai Transplantation Society October 15 – 16, 2015
  เนื่องด้วย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่10 ในวันที่  15 – 16 ตุลาคม  2558 ณ  โรงแรม The Grand Fourwings ConventionHotel Bangkok กรุ
09/09/2015
23/04/2015
การประชุมวิชาการประจำปี 19-20 มีนาคม 2558
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 27 ในวันที่  19 – 20  มีนาคม  2558 ณ  โรงแรม The Grand Fourwings Convention hotel ถนนศรีนครินทร์ แขวงบาง
03/02/2015
02/10/2014
การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 9 วันที่ 25 - 26 กันยายน 2557
  เนื่องด้วย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปี ในวันที่  25 – 26  กันยายน  2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Century Park ถนนราชปรารภ เขตราชเทว
22/07/2014
10/04/2014
02/01/2014
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26
  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 57 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Golden Tulip, กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อในการประชุมคือ P
02/01/2014
การประชุมวิชาการ เรื่อง Infectious disease in organ transplantation และการประชุม Thai Transplant Care and Research Forum
  เนื่องด้วย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการเรื่อง Infectious disease in organ transplantation และThai Transplant Care and Research Forum  ในวันที่ 30 – 31  ม
19/12/2013
19/12/2013
   
Page 1/3
  1   2   3
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society