ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
Novatis
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai

      วิชาการ  
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ Thai Transplant Care (TTC) Liver
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ Thai Transplant Care (TTC) Liver Download  : แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ
15/08/2017
แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living Donor) Transplantation Care ครั้งที่ 2
Transplantation Care ครั้งที่ 2  แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living Donor) เพื่อรอการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย   Download  : แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living D
15/08/2017
แนวทางการดูแลรักษาผู้รับการปลูกถายอวัยวะของประเทศไทย (Thai Transplant Care)
มาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ ได้จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย (Thai Transplant Care) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้มาตรฐานสาก
15/08/2017
UPDATE Guideline for Novel Influenza A (H1N1)
Update แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแล ป้องกันและรักษาผู้ป่วย solid organ transplantation ที่สัมผัสหรือติดเชื้อ Novel Influenza จัดทำโดย The Transplantation Society  (AST ID COP/ TID se
24/10/2009
KDIGO Clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients
Update clinical guideline ในการดูแลผู้รับบริจาคไต จัดทำโดย KDIGO และ The Transplantation society Download guideline Download the entire guideline [PDF]  Quickview to scan the document
24/10/2009
   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society