ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรก ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝาท๏ฟฝ๏ฟฝ English Thai

       ศูนย์ข้อมูลปลูกถ่ายอวัยวะ  
   
 

รายชื่อศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย (last update 30/5/60)

ภาคกลาง

ภาคกลาง  เบอร์โทรศัพท์


โรงพยาบาลกรุงเทพ 02-312-3277
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-256-4000 ต่อ 81014-9
โรงพยาบาลตำรวจ 02-652-5310
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 02-926-9058-60
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 02-667-2905
โรงพยาบาลพญาไท 1 02-640-1111 ต่อ 2963
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 02-354-9288
โรงพยาบาลพระรามเก้า 02-248-8020-9 ต่อ 2460
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 02-534-7937-8
โรงพยาบาลราชวิถี 02-354-8188
โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-201-1661
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 02-244-3482
โรงพยาบาลศิริราช 02-419-8079-80
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-022-2222 ต่อหน่วยไตเทียม
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 02-711 8272-3
โรงพยาบาลเวชธานี 02-734-0000 ต่อหน่วยไตเทียม
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 02-684-5000 ต่อหน่วยไตเทียม
"โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
มศว. องครักษ์" 037-395-085 ต่อหน่วยไตเทียม

ภาคตะวันออก เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลชลบุรี 038-931 372
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 044-235-651
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 043-363-158
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 045-319-264
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 043-336-789 # 1452
โรงพยาบาลอุดรธานี 042-245-555 ต่อหน่วยไตเทียม
 
ภาคเหนือ เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลพระพุทธชินราช 055-270-300ต่อ17211
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 053-935-864
เชียงรายประชานุเคราะห์ 053-711-300
 
ภาคใต้ เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 074-451-740
โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 077-915-600
โรงพยาบาลหาดใหญ่  074-273-100 ต่อหน่วยไตเทียม

 

 

 

   
 
 
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society