ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
สาระน่ารู้,แนวทางการปฏิบัติตัว และการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน
   
 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง แนวทางการปฏิบัติตัวและการดูแลรักษาด้วยวิธีการต่างๆ  และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนไต  ความสำคัญของยากดภูมิคุ้มกัน และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ตั้งแต่ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนไต  เรียบเรียงโดย รศ. นพ. อดิศว์  ทัศณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download หนังสือ"คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไต"


   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society