ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
แนวทางการเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ รักษาพยาบาลในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
   
 

ในปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมการให้การบริการดูแลผู้ป่วยเปลี่ยนไต สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนไต  ระหว่างเปลี่ยนไต และการให้ยากดภูมิคุ้มกัน รวมถึงการดูแลผู้บริจาคไต โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้แก่

 1. รพ.ศิริราช
 2. รพ.จุฬาลงกรณ์
 3. รพ.รามาธิบดี
 4. รพ.พระมงกุฎเกล้า
 5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล
 6. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 7. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 8. รพ.ราชวิถี
 9. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
 10. รพ.สงขลานครินทร์
 11. รพ.ศรีนครินทร์
 12. รพ.ขอนแก่น
 13. รพ.สรรพสิทธิประสงค์
 14. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
 15. รพ.สุราษฎร์ธานี
 16. รพ.ชลบุรี (เฉพาะจ่ายยากดภูมิ)
 17. รพ.ระยอง (เฉพาะจ่ายยากดภูมิ)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการเบิกจ่ายสำหรับศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์รักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมการเปลี่ยนไตตาม protocol ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการเบิกตามชนิดของยากดภูมิคุ้มกันและภาวะต่างๆ ดังนี้

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society