ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การประชุมวิชาการประจำปี 14-16 ตุลาคม 2563 โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
   
 

เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 ในหัวข้อ Organ Transplantation in Disruptive Eraในวันที่ 14-15-16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ การประชุมจัดแบบ Onsite และ Online (Onsite รับจำนวน 250 คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society