ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมวิชาการIntensive course in organ transplantation แบบ Virtual Conference วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
   
 

เนื่องด้วย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Intensive course in organ transplant 2021 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Virtual Conference (การเข้าดูวีดีโอจะเป็นระบบปิด ต้องลงทะเบียนเท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ที่แนบมานี้ โดยสมาคมฯ จะทำการส่งลิ้งค์การประชุมให้ท่านผ่านทาง email ที่ท่านให้ไว้ในการลงทะเบียน และท่านสามารถเข้ารับฟังการประชุมตามวันเวลาดังกำหนดการที่แนบมานี้ ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (CME 13.25 หน่วยกิต)

ลิ้งค์ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezcuQyCleEih7jzg-hPZFV6CoZFQ-0MH4rHbfK6I7hNqKGSQ/viewform

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society