ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
ขอเชิญสมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ในวันที่ 19-20  มีนาคม 2563
   
 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ในวันที่ 19-20  มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนตามไฟล์แนบ https://forms.gle/4GGvw4qxPYzd8E3LA

ดาว์นโหลด โปสเตอร์

 

              

                                  

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society