ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

       แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living Donor) Transplantation Care ครั้งที่ 2  
   
 

Transplantation Care ครั้งที่ 2  แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living Donor) เพื่อรอการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

 

Download  : แนวทางการประเมินผู้บริจาคไต (Living Donor) Transplantation Care 2

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society