ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Facebook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
   
 

ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Fackbook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศภาคม  2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สามารถรับชมได้ที่ fackbook :สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด์โปสเตอร์

คลิ๊กเพื่อรับชมวีดีโอ: https://drive.google.com/file/d/1BtHVx9fSQtXghGF6hEHcsCL9edweHoLN/view

 

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society