ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การจัดสัมมนาวาระพิเศษเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559และสามารถเข้าไป Download ระเบียบต่างๆ
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการแพทย์ มีพันธกิจด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาวงการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย  ในปัจจุบันวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยกำลังมีปัญหาข้อกฎหมายระหว่างประเทศ  เนื่องจากมีการพาดพิงเรื่องการดำเนินการปลูกถ่ายไตให้ชาวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย  ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านการซื้อขายอวัยวะ ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้บริจาคอวัยวะและผู้รับอวัยวะซึ่งเป็นชาวต่างชาติโดยเอกสารที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ราชการซึ่งผู้บริจาคและผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะดำเนินการนำมาจากประเทศของตน  เพื่อแก้ปัญหานี้  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อหาข้อยุติการปลูกถ่ายอวัยวะของชาวต่างชาติ  โดยมีการจัดสัมมนาวาระพิเศษเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailandทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจถึงกลไกการควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศในปัจจุบัน  และเพื่อเป็นการวางแนวทางการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะของชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยละเมิดกฎหมายไทยอีก    จึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 . ณ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

Download : ประกาศแพทสภา

Download : ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ

Download :ระเบียบวิธีการตรวจ DNA รพ.จุฬาลงกรณ์

Download : ระเบียบวิธีการตรวจ DNA รพ.รามาธิบดี

Download  : ข้อปฏิบัติในการพิสูจน์บุคคลในการปลูกถ่ายอวัยวะ

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society