ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การจัดสัมมนาวาระพิเศษเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559และสามารถเข้าไป Download ระเบียบต่างๆ
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการแพทย์ มีพันธกิจด้านวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาวงการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย  ในปัจจุบันวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยกำลังมีปัญหาข้อกฎหมายระหว่างประเทศ  เนื่องจากมีการพาดพิงเรื่องการดำเนินการปลูกถ่ายไตให้ชาวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย  ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านการซื้อขายอวัยวะ ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้บริจาคอวัยวะและผู้รับอวัยวะซึ่งเป็นชาวต่างชาติโดยเอกสารที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ราชการซึ่งผู้บริจาคและผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะดำเนินการนำมาจากประเทศของตน  เพื่อแก้ปัญหานี้  สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อหาข้อยุติการปลูกถ่ายอวัยวะของชาวต่างชาติ  โดยมีการจัดสัมมนาวาระพิเศษเรื่อง Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailandทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจถึงกลไกการควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศในปัจจุบัน  และเพื่อเป็นการวางแนวทางการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะของชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยละเมิดกฎหมายไทยอีก    จึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 . ณ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย  ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

Download : ประกาศแพทสภา

Download : ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ

Download :ระเบียบวิธีการตรวจ DNA รพ.จุฬาลงกรณ์

Download : ระเบียบวิธีการตรวจ DNA รพ.รามาธิบดี

Download  : ข้อปฏิบัติในการพิสูจน์บุคคลในการปลูกถ่ายอวัยวะ

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society