ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Transplantation Society จะจัดประชุมวิชาการ Key Opinion Leader (KOL) Meeting ในวันพุธและ พฤหัสบดีที่ 2 – 3 มีนาคม 2559
   
   

เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Transplantation Society ได้จัดประชุมวิชาการ Key Opinion Leader (KOL) Meeting  ในวันพุธและ พฤหัสบดีที่  2 – 3  มีนาคม  2559 เพื่อให้แพทย์สมาชิกได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และช่วยพัฒนาวงการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ โดยจะเป็นการประชุมลักษณะสัมมนากลุ่มย่อย และการอภิปรายทางวิชาการ ระหว่างผู้นำเสนอผลงานและกลุ่มวิทยากรรับเชิญ  ท้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society