ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
ประชุมวิชาการ เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meetingในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meetingในวันที่ 27 – 28   พฤศจิกายน  2557   โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลและพัฒนาระบบการจัดสรรไตให้แก่ผู้ป่วย waiting list เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society