ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
2014 World Transplant Congress (WTC)
   
   

ตามที่ The World Transplant Congress (WTC) The Transplantation Society (TTS), and the American Society of Transplantation (AST) ได้จัดการประชุมวิชาการ 2014 World Transplant Congress (WTC)  ระหว่างวันที่  26-31 กรกฎาคม  2557 San Francisco  และ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้บริหารระบบสาธารณสุขของประเทศไทย จะได้มีโอกาสเห็นการพัฒนาของงานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย และสมาชิกของสมาคมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัย และสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนสมาชิกในระดับนานาชาติ  สมาคมฯ ขอชื่นชมผู้ที่นำเสนอผลงานทุกท่าน และขอแสดงความยินดีมา  ณ โอกาสนี้

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society