ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพที่เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531  
โดยมี อ.นพ.ทองดี  ชัยพานิช  เป็นประธานชมรมฯ  และศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ชวลิต  อ่องจริตเป็นนายกสมาคมท่านแรก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่สมาชิกแพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง  นายกสมาคมท่านปัจจุบันคือ รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล

 

สมัครสมาชิก

 
สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล ในนามของนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ วาระปี พ.ศ. 2564 -2566 ขอขอบคุณสมาชิก

[ More ]
ดู Hot News อื่นๆ
 
แนวทางการฉีดวัคซีนโควิท-19ในผู้ป่วยที่ได้รับหรือรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ
  ดาวน์โหลดโปสเตอร์ แนวทางการฉีดวัคซีนโควิท-19 ในผู้ป่วยที่ได้รับและรอการปลูกถ่ายอวัยวะ        

[ อ่านต่อ ]
ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Facebook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง Fackbook Live เสวนาเรื่อง การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศภาคม  2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท

[ อ่านต่อ ]
คำแนะนำเรื่อง Covid-19 กับการปลูกถ่ายอวัยวะ
คำแนะนำ Covid-19 ในการปลูกถ่ายอวัยวะ คำแนะนำการฉีด Vaccine ป้องกัน Covid-19 สำหรับผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะ คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vaccine Covid-19 ฉบับลงวันที่ 6 กรกฏาคม  2564 คำแนะนำการปรั

[ อ่านต่อ ]
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 
ขอเชิญสมาชิกเข้าดูประชุมวิชาการย้อนหลังกลางปีครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ Virtual meeting
เรียนผู้เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 16 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย Organ Transplantation in the COVID-19 Era ท่านสามารถเข้าชม VDO Rerun ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 - 4 กุมภ

ขอเชิญสมาชิก เข้าชมวีดีโอย้อนหลังการประชุมวิชาการIntensive course in organ transplantation วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
เรียนผู้เข้าร่วมประชุมงาน Intensive Course in Organ Transplantation ขออนุญาตเรียนแจ้งวิธีเข้าดู VDO ย้อนหลังงาน Intensive Course in Organ Transplantation ค่ะ เข้า website : http://www.tds-virtual.com

ขอเชิญรับชมวีดีโอย้อนหลัง การประชุมวิชาการประจำปี 17-19 มีนาคม 2564 สามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึง 30 กันยายน 2564
ขอเชิญสมาชิกสมาคม รับชมวีดีโอย้อนหลัง งานประชุมวิชาการประจำปี 17-19  มีนาคม 2564 โดยทางสมาคมฯ จะทำการส่งลิ้งค์ให้สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯจะส่งไปให้ทาง e-mail ของท่าน สามารถด

 
ดูงานประชุมวิชาการอื่นๆ
 
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 Online meeting
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33 ในหัวข้อ Transplantation in New Normal Eraในวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมเดอมารีวอเตอร์เกท ป

การประชุม Two day meeting in organ transplantation 16-17 ธันวาคม 2564
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Days Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เ

การประชุมวิชาการกลางปี วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 ในหัวข้อ Organ Transplantation in the COVID-19 Eraในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท  กรุงเท

ดูสาระน่ารู้อื่นๆ
 
คู่มือบริหารกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561
Download  คู่มือบริหารกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand Download  :  ประกาศแพทยสภา Download  :  เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ Download  :  วิธีการตรวจ DNA โรง
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะDetermination of barriers to organ donation and transplantation in thailand
Download : รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะ  Determination of barriers to organ donation and transplantation in thailand
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต
Download :สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society