ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
Novatis
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai

 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพที่เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531  โดยมี อ.นพ.ทองดี  ชัยพานิช  เป็นประธานชมรมฯ  และศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ชวลิต  อ่องจริตเป็นนายกสมาคมท่านแรก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่สมาชิกแพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง  นายกสมาคมท่านปัจจุบันคือ พลเอกนายแพทย์ถนอม    สุภาพร

 

สมัครสมาชิกDownload

 
สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
สารจากนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย   ในนามของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ  ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการขอ

[ More ]
ดู Hot News อื่นๆ
 
ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยปี 2561
เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ Data registry  research  ในประเทศไทย โ

[ อ่านต่อ ]
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 30 วันที่ 14-15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 30 วันที่ 14-15-16  มีนาคม 2561  ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok โดยผู้ที่ยังไม่เป็น

[ อ่านต่อ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2560
  Download  : ข่าวสารประชาสัมพันธ์

[ อ่านต่อ ]
 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 
27th International congress of the transplantation society June 30 – July 5 2018
เรียน  สมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์งานประชุม 27th International congress of the transplantation society  June 30 – July 5 2018 (TTS 2018)  Madrid ประเทศ สเปน

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 12 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 12 ในวันที่  23 - 24  พฤศจิกายน  2560 ณ  โรงแรม Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ในหัวข้อ “Practice

ข่าวการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 16-18 มี.ค. 60


 
ดูงานประชุมวิชาการอื่นๆ
 
การประชุม Two Day Meeting in Organ Transplantation 14-15 ธันวาคม 2560
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม  2560  ณ ห้องประชุม ชมทะเล 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเ

การประชุมวิชาการกลางปี 23-24 พฤศจิกายน 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยประชุมวิชาการกลางปี  23-24  พฤศจิกายน  2560  ณ โรงแรมโกเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop Multi organ retrieval
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น  โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและปริมาณ โดยส่งเสริ

ดูสาระน่ารู้อื่นๆ
 
คู่มือบริหารกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561
Download  คู่มือบริหารกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand Download  :  ประกาศแพทยสภา Download  :  เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ Download  :  วิธีการตรวจ DNA โรง
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะDetermination of barriers to organ donation and transplantation in thailand
Download : รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะ  Determination of barriers to organ donation and transplantation in thailand
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต
Download :สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society